Yoshinori Ito

 

Biography:

BASI Pilates certiļ¬ed Pilates instructor.
Native of Japan. He studied dance in NYC at Ballet Arts, BDC, DNA and Steps on Broadway, studied Pilates with Deborah Lessen (former president of Pilates Method Alliance) and Anatomy with Irene Dowd (the world-renowned expert in neuromuscular training and kinesthetic anatomy).
He also taught at the original studio of Joseph Pilates for 3 years.
Now he teaches his own method at visionary retirement homes in north county San Diego.